PROJE HAKKINDA
Türkçe English Spanish Greek Bulgarian

PROJE HAKKINDA ANASAYFA QONIAon PROJE HAKKINDA

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


PROJENİN ÖZETİ
Yeni üye ülkeler (YÜÜ) ile Aday ülkelerde (AÜ) Araştırma ve Geliştirme yetkinlikleri yeterince bilinmemektedir. YÜÜ ve AÜ, potansiyel katılımcılar olarak Avrupa programları altında oluşturulan projelerde ihmal edilmektedir. Bu proje, "VET4e-inclusion" başlıklı Leonardo da Vinci projesini, YÜÜ ve AÜ lerden oluşan ortakların birleştirerek, transfer edilmesi üzerinedir. Transfer edilen bu proje metodolojisi, teknolojisi, tecrübesi, içeriği ve senaryosu ile e-kolaylaştırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu temel fikirden yola çıkarak, bir e-kolaylaştırıcı olarak var olan sayısal uçurumun giderilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan bu yeniliğin Türkiye'ye transferi yapılmak istenmektedir. Transfer edilecek olan tüm modüllerin müfredatları Avrupa ve Ulusal ECVET ve yeterlilik çerçevesine uyumlu olacak şekilde oluşturulacaktır. "VET4e-Inclusion" projesinde oluşturulan eğitim materyallerinin kültürlerarası uyum ve lokalizasyonunun ulusal gereksinimlere göre geliştirilmesi sayesinde proje yararlanıcı olan e-yürütücülerin eğitim kalitesi artacaktır. Transfer edilen projenin müfredatları temel bilgisayar iletişim teknolojileri, atölye planlaması, ağ merkezi yönetimi, bölgesel ağ oluşturma, topluluk yönetimi olarak sıralanabilir. Seçilen ulusal bağlamlarda sosyal içerme için E-kolaylaştırıcı esnek ve uyarlanabilir bir araç olarak geliştirilmiştir. Projenin hayat boyu öğrenme için taşıdığı ana yenilik ve özel amacı, oluşturulan müfredatın farklı ulusal ve bölgesel bağlamlara uygun olarak dönüştürülmesidir. Yenilik transferi e-kolaylaştırıcıların farklı meslek profillerinin ECVET çerçevesinde ifade edilmesi dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Projenin yararlanıcıları yerelleştirilecek, uygunlaştırılacak ve gerekirse ilgili ortak ülkelerin sistematik bağlamında müfredatı güncellenecektir. Projede yer alan modüllere göre müfredat e-kolaylaştırıcıların yeterli eğitimi alması için genişletilecek ve kilit öğrenme fırsatları uygulanacaktır. Bu ise e-kolaylaştırıcıların çalıştıkları yerlerde performanslarını etkileyecek yenlikçi bir gelişme olarak tanımlanabilir. Bu sayede yararlanıcılar kurumlarında ekonomik ve bireysel ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceklerdir.

 

PROJENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
1. Fizibilite çalışmaları sonrasında, Türkiye ve Yunanistan için müfredat ve modüllerini hazırlamak. Bu yapılırken, müfredatlar ve modüller ulusal / bölgesel durumlar göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca e-kolaylaştırıcıların ihtiyaçları ve ECVET - EQARF göstergeleri de bunda etkili olacaktır.
2. Transfer edilen müfredatlar ve modüller kullanılarak ilk eğitmenlerin hazırlanması. Bu işlemler “eğitmenlerin eğitimi” uygulaması ile gerçekleştirilecektir.
3. Oluşturulana özel müfredat ve modüllerin kalite odaklı olarak nihai ayarlamalarının yapılması. Bu işlem için “eğitmenlerin eğitimi” çalışma grubunun geribildirimleri kullanılacaktır.
4. Yenilik transferinin sonuçlarının ulusal ve Avrupa kaynaklı referanslarla üç aşamada ilişkilendirilmesi. Bu aşamalar; ulusal yeterlilik çerçevelerinin kullanılması; Avrupa yeterlilik çerçevesine göre trans-ulusal karşılaştırmanın yapılması, Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesinde VET in geliştirilmesinin desteklenmesi.
5. Projenin ömrü boyunca uygulamaya ve izlenmesine ilişkin geribildirimlerin alınması kalitenin sağlanması.
6. Değerlendirme ve faydalandırma planlarının oluşturularak iç ve dış yaygınlaştırmaların yapılması. Bu işlem proje ürünlerinin yayımlanması ve sunulması sayesinde gerçekleştirilebilecektir.
7. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

 

BU PROJE NEDEN GEREKLİDİR?
“21. Yüzyıl için E-Beceriler” Avrupa Birliği seviyesinde uzun vadeli e-beceri ajandası sunmaktadır. Dijital okuryazarlık ve yeni beceri ve işler için E-içerikleme girişimi, Avrupa Dijital Ajandasında (2010-2020) belirtildiği gibi bir lokomotif etkiye sahiptir. Bizim önerdiğimiz hedef de bu vizyon ile uyumlu olarak “VET4e-inclusion” adı altında geliştirilmiş e-kolaylaştırıcı fikrinin transfer edilmesi ve uygulanmasıdır. Özellikle dezavantajlı durumdaki hedef grubun ihtiyaçları doğrultusunda mevcut “dijital boşluk” üzerine bir köprü kurulması hedeflenmektedir. Bunu gerçekleştirirken Avrupa e-beceri seviyesi ve mesleki düzeyler göz önünde bulundurulacaktır. E-kolaylaştırıcı demek sadece dijital beceriler demek değildir. Aynı zamanda onların sosyal becerilerinin de geliştirilmesi ve bu sayede toplumsal dışlanmışlıklarının elimine edilmesi de gerçekleştirilmek istenen amaçların arasındadır. Yeniliğin transfer edilmesi, müfredatların uygunlaştırılması gibi proje çıktıları, e-kolaylaştırıcıların yaralanıcı ülkelerdeki çalışmalarını olumlu etkileyecek özelliğe sahiptir. Bu sayede mesleki eğitim alanında gelişmeler ve yenilikler oluşturulacaktır. Buna ek olarak, projenin bir diğer yaygın etkisi ise hedef grupların uzaktan eğitim, kendi kendine öğrenme süreçlerini organize edebilmesi ve eğitimin daha esnek hale getirilmesi sayılabilir.

 

TRANSFER TÜRÜ
İSPANYADAN > TÜRKİYEYE & YUNANİSTANA YENİLİK TRANSFERİ
İspanya merkezli olmak üzere “VET4e-Inclusion” projesi kapsamında geliştirilen yenilik Türkiye ve Yunanistan’a transfer edilecektir. Proje, QONIAon adı altında, e-kolaylaştırıcıların sahip olduğu mevcut dijital boşluk üzerine köprü kuracaktır. Bu ülkelerdeki internet merkezlerinde yeterli ağ altyapısı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu proje hem yerelleştirme hem de adaptasyon sağlayan bir öneme sahiptir. Projenin Türkiye’deki kısmında, anaokulundan yetişkin eğitimine kadar planlama ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştiren proje ortağı olan Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ağ merkezlerinin kullanımını sağlayacaktır. Bunun Yunanistandaki eşdeğeri ise telemerkez adı altındaki belediye ağları olacaktır.
Transfer edilen müfredatlar her ülke için ulusal şartlara göre uygunlaştırılacaktır. Bu yapılırken altyapı analizleri ve özel gereksinimler göz önünde bulundurulacaktır. Yenilik transferi sonucunda müfredatlar ve eğitim modülleri özelleştirilerek e-kolaylaştırıcıların fayda elde etmesi sağlanacaktır. Transfer gerçekleştirilirken üç aşamalı bir süreç öngörülmüştür. Bunlar;

1. Türkiye ve Yunanistan’da yapılan fizibilite çalışmasına göre müfredat ve modüllerin uygunlaştırılması
2. Türkiye ve Yunanistan da belirlenmiş 15 kişinin Bulgaristan ve İspanya dan gelen uzmanlar eşliğinde yüzyüze eğitilmesi
3. Uzaktan eğitim yoluyla katılımcıların dijital okuryazarlık ve e-öğrenme kazanımlarının sağlanması ve yaralanıcı ülkelerde müfredat ve modüllerin uygulanması.